ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ο ΣΟΨΥ Πάτρας έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε ζητήματα ψυχικής υγείας για μαθητές δημοτικών σχολείων, που πραγματοποιείται στο «καφέ Γέφυρες». Συγκεκριμένα, τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συνοδευόμενα από τους εκπαιδευτικούς τους, μπορούν μέσα από το διάλογο που θα αναπτυχθεί με τους ειδικούς ψυχικής υγείας, να ενημερωθούν και να έρθουν σε επαφή με βιωματικό τρόπο με τις έννοιες: αποδοχή, θετική αυτοαντίληψη, σεβασμός της διαφορετικότητας, πηγές στήριξης και φροντίδας.

Ο ΣΟΨΥ Πάτρας θεωρεί ότι η πρόληψη, η ευαισθητοποίηση και γενικότερα η προαγωγή της ψυχικής υγείας σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του ρατσισμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη ενημέρωση και την παιδεία που λαμβάνουν οι άνθρωποι από μικρή ηλικία. Επίσης, τα παιδιά έχουν την πρώτη εξοικείωσή τους με την έννοια του κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης και της κοινωνικής οικονομίας, απασχολούνται δημιουργικά φτιάχνοντας χειροτεχνίες και κατασκευές μαζί με εθελοντές του Συλλόγου και μπορούν να απολαύσουν ένα υγιεινό πρωινό. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Τμήμα Αγωγής της Πρωτοβάθμιας και πραγματοποιείται πρωινές ώρες και μπορεί να διαμορφωθεί βάσει των αναγκών του κάθε σχολείου.

Περισσότερες πληροφορίες: 2610621273

 


facebook twitter pinterest google-plus